www.oparp.uniza.sk

Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity

Výzva - kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód projektu v ITMS2014+ NFP310040A203
Miesto realizácie projektu Žilina
Termín realizácie projektu 06/2016 - 06/2017
Žiadaná výška NFP 509 107,11 €
Výška spolufinancovania 26 795,11 €
 
HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU:
 
1. Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzitnej knižnice
Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity, v rámci ktorej sa zrealizujú 3 opatrenia na úsporu energie v budove, ktoré vyplynuli z energetického auditu a z podporných aktivít. Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti sú nasledovné:
  • Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií
    • zateplenie obvodového plášťa
    • zateplenie strešného plášťa
    • výmena otvorových konštrukcií
  • Výmena osvetlenia
  • Ústredné vykurovanie

Ďalej sa budú realizovať aj ostatné opatrenia vyplývajúce z energetického auditu - úprava podláh a dokončovacie práce.

Na realizáciu stavebných prác boli vybrané moderné materiály a aktuálne technologické postupy. Pre zateplenie objektu budú použité technológie s "Osvedčením o vhodnosti technológie" vydaným TSÚS Bratislava.

 
PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

1. Projektový manažér - interné riadenie

Publicita projektu:

Dokument bol zobrazenť 461 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010