www.oparp.uniza.sk

Celouniverzitné projekty

 

Kód výzvy Kód projektu v ITMS2014+ Názov projektu
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A201 Zníženie energetickej náročnosti budovy NS Žilinskej univerzity
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A203 Zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A401 Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A403
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041A402 Zníženie energetickej náročnosti budovy NR Žilinskej univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
310041C085 Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu SO 01 Blok A,B Žilinskej  univerzity v Žiline
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 
310041C086

Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu SO 02 Blok C,D Žilinskej

univerzity v Žiline

 

Dokument bol zobrazenť 761 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010