www.oparp.uniza.sk

Celouniverzitné projekty

KÓD VÝZVY
ITMS PROJEKTU
NÁZOV PROJEKTU
OPVaV-2008/5.1/01-SORO 26250120009 Komplexná modernizácia Žilinskej univerzity
OPVaV-2008/5.1/02-SORO 26250120021 Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT
OPVaV-2009/5.1/03-SORO 26250120046 Podpora infraštruktúry Žilinskej univerzity za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
OPVaV-2011/5.1/04-SORO 26250120052 Budovanie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu
OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 26210120002 Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie
OPV-2009/1.2/01-SORO 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce vedomostnej spoločnosti
OPV-2010/1.2/02-SORO 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania
OPV-2010/1.2/02-SORO 26110230063 Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému  na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov
OPV-2012/1.2/03-SORO 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom procese
OPV-2012/1.2/05-SORO 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úspešný absolvent pre potreby praxe
OPVaV-2012/2.2/08-RO 26220220183 Výskumné centrum Žilinskej univerzity
OPVaV-2012/2.2/08-RO 26220220184 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

Dokument bol zobrazenť 847 užívateľmi.

Späť


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010