www.oparp.uniza.sk

Odbor prípravy a realizácie projektov

Vítame Vás na stránke Odboru prípravy a realizácie projektov. Odbor prípravy a realizácie projektov vznikol 1.1.2015 a svojou činnosťou nahradil Centrum pre štrukturálne fondy. Odbor prípravy a realizácie projektov Žilinskej univerzity zabezpečuje nasledovné činnosti:

  • prípravu, implementáciu a realizáciu celouniverzitných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a dotačných fondov
  • príprava projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry Žilinskej univerzity v súlade s Dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity na roky 2014-2020
  • sledovanie, analýza a informovanie o zverejnených výzvach na predkladanie projektov v rámci operačných programov EÚ a dotačných programov z hľadiska možnosti uplatnenia na ŽU
  • komunikácia s fakultami a jednotlivými súčasťami ŽU pri príprave, implementácii a monitoringu projektov, administratívna podpora a poradenstvo s cieľom pomáhať dodržiavať súvisiace právne predpisy

Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp(at)uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010