Programové obdobie 2007-2013 | oparp.uniza.sk
www.oparp.uniza.sk

Programové obdobie 2007-2013

V roku 2015 skončilo programové obdobie 2007 - 2013 pre poskytovanie štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci tohto programového obdobia boli na Žilinskej univerzite v Žiline realizované projekty v oblasti vzdelávaniavedy a výskumu.

2016-05-09 12:18:00

Celouniverzitné projekty


Aktuality

2016-06-23 08:15:00
Aktuality

2016-06-23 08:02:25
Dokumenty na stiahnutie

2016-02-15 08:29:22
Archív

Dôležité linky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výskumná agentúra

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Interreg V-A SK-CZ

Interreg Poľsko-Slovensko

Partnerská dohoda
Úrad vlády Slovenskej republiky

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline
Odbor prípravy a realizácie projektov

Univerzitná 1
010 26 Žilina
EU - Slovenská republika

oparp@uniza.sk   |   +421 41 513 5123, 5125, 5127

© oparp.uniza.sk, Všetky práva vyhradené
vytvoril Róbert Orenič, 2010